23 lutego 1991 roku wprowadzono w życie ustawę o unieważnieniu orzeczeń wydawanych wobec osób represjonowanych.

Chodzi o wyroki sądowe wydawane przez sądy komunistyczne w latach 1944-1989 w tym przypadku osoby które były skazane na karę więzienia, internowane będą mogły liczyć na odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Obecnie ustawa z 2019 roku określa także iż o odszkodowanie mogą się ubiegać osoby wobec których wydane zostały jedynie orzeczenie lub decyzja, natomiast sama kara nie została wykonana.

Ustawa o kasacji wyroków sadowych wobec skazanych opozycjonistów

Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

Warto zwrócić uwagę iż wprowadzono 13 grudnia 1981 roku stan wojenny, który wpłynął na życie wielu osób, wielu działaczy opozycyjnych zostało wówczas internowanych, części z nich utraciło pracę, zatem była to dla nich realna strata, niektórzy zostali skazani na karę więzienia. Oczywiście wobec opozycjonistów był wyciągane różnego rodzaju konsekwencje, nie mogli znaleźć dobrze płatnej pracy, byli szykanowani. Dlatego też również ta grupa została objęta możliwością otrzymania odszkodowania.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę iż o odszkodowanie mogą ubiegać się osoby które w latach 1982-1983 odbywały służbę wojskową która była służbą przymusową dla osób represjonowanych. Obecnie warto zwrócić uwagę iż o odszkodowanie mogą zwracać się także rodziny, dzieci opozycjonistów. Naturalnie mogą wnioski tego rodzaju składać także prokuratorzy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości czy też różne stowarzyszenie które zrzeszają osoby represjonowane.

Oczywiście należy założyć sprawę sądową w najbliższym sądzie okręgowym, gdzie będziemy ubiegali się o odszkodowanie dla represjonowanych, wówczas po orzeczeniu Sądu Okręgowego będziemy mogli w ciągu 10 lat złożyć wniosek o przyznanie odszkodowania. Obecnie wiele kancelarii prawnych pomaga w załatwieniu wszelkiego rodzaju formalności związanymi z tego rodzaju odszkodowaniem, mogą doradzić w jaki sposób najszybciej przeprowadzić tego rodzaju sprawy.