Osoby, które mają problem z odzyskaniem swoich pieniędzy od dłużnika mogą rozwiązać problem na kilka sposobów.

Na początku możemy spróbować załatwić sprawę polubownie, przykładowo przełożyć spłatę czy też rozłożyć ją na raty. Jeżeli działania polubowne nie przynoszą rezultatów możemy wysłać wezwanie do zapłaty, które powinno być dostarczone z potwierdzeniem odbioru. Następnym krokiem może być przedsądowe wezwanie do zapłaty, możemy je napisać samodzielnie, skorzystaj z gotowych wzorów lub też zwrócić się do prawnika.

W jaki sposób odzyskać pieniądze od dłużnika?

Kiedy długi ściągane są przez komornika?

W przedsądowym wezwaniu do zapłaty należy umieścić datę oraz miejsce wystawienia dokumentu, informacje na temat długu, jego wielkość, podać dane wierzyciela. Dokument powinien zawierać także informacje na temat terminu spłaty, sposobu spłaty należności czy też informacje na temat jakie kroki zostały wcześniej podjęte aby odzyskać pieniądze. Przedsądowe wezwanie do zapłaty wysyłamy listem poleconym wraz z potwierdzeniem odbioru, jeżeli dłużnik nie będzie reagował na wezwanie możemy wejść na drogę sądową. W przypadku jeżeli sąd uzna, że nasze racje są zasadne może wydać nakaz zapłaty. W tym przypadku wielu dłużników reguluje należności, jednak w niektórych przypadkach potrzebne będą działania komornicze.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Jeżeli wierzyciel posiada wyrok sądu może zgłosić się do komornika, który będzie egzekwował orzeczenie, może być to przykładowo zajęcie konta lub dóbr należących do dłużnika. Komornik oczywiście musi działać w zakresie przepisów prawa, może sprawdzić jaki majątek posiada dłużnik oraz skutecznie go egzekwować. W czasie postępowania komorniczego mogą zostać zlicytowane dobra należące do dłużnika, a pieniądze zostaną przekazane wierzycielowi.

Jeżeli poszukujemy komornika w Warszawie warto zgłosić się do komornik zielińska, która działa przy Sądzie Rejonowym Warszawa Praga Północ. Komornik ma prawo wejść do mieszkania dłużnika w asyście policji, zająć różnego rodzaju przedmioty do niego należące. Działanie komornika określa szczegółowo prawo, jest to funkcjonariusz publiczny, który skutecznie odzyska dług.