Kurs SEP daje możliwość uzyskania najważniejszych i najpopularniejszych uprawnień, które musi posiadać każdy, kto wiąże swoją karierę z obsługą urządzeń elektrycznych. Jak można szybko i sprawnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

Kiedy warto zrobić kurs SEP 1 kV?

Zawód elektryka jest nie tylko ciekawą pracą, ale również dobrze płatną. Jednak, by zajmować się tą dziedziną trzeba posiadać niezbędną wiedzę, której zdobycie gwarantuje kurs SEP 1kV.

Osoby, które chcą zajmować się eksploatacją lub dozorem nad urządzeniami, instalacjami i siecią elektroenergetyczną w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, czy kontroli i pomiarów muszą mieć te uprawnienia. Dzięki temu będą w stanie pracować z takimi urządzeniami, jak:
– zespoły prądotwórcze
– urządzenia do elektrolizy
– sieci oraz urządzenia i instalacje, których napięcie jest 1 kV i powyżej
– oświetlenie uliczne
– sieci trakcyjne
– urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
– urządzenia elektrotermiczne

Dlaczego warto zrobić kurs SEP 1 kV?

Praca, która polega na obsłudze urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną nie jest łatwa. Wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia.

Bardzo ważne jest, by rozpocząć zdobywanie wiedzy w miejscu, które ma doświadczoną kadrę wykładowców, którzy w jasny i przystępny sposób przekażą ją kursantom. Tylko w ten sposób można rozpocząć przygodę z nowym zawodem będąc w pełni przygotowanym do podejmowania nowych wyzwań.

Pierwszym krokiem do nowej pracy jest zdobycie niezbędnej wiedzy. Drugim – zadanie obowiązkowego egzaminu kwalifikacyjnego SEP 1 kV. Program kursu dostosowany jest do zagadnień, które występują na egzaminie, tak by kursant w czasie nauki spotkała się ze wszystkimi wymaganymi na egzaminie problemami oraz pytaniami.

Kurs SEP 1 kV jest miejscem, w którym kursanci dowiedzą się jak wygląda budowa i instalacja urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Poznają zagadnienie, które zapewnią bezpieczeństwo w czasie pracy.

Kolejną umiejętnością, którą zdobędą kursanci SEP 1 kV jest zdolność korzystania z aparatury kontrolno–pomiarowej. Zgłębią zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

Tak przygotowany kursant może bez obaw przystąpić do egzaminu SEP 1 kV. Jednocześnie może po zdanym egzaminie rozpocząć pracę w nowym zawodzie. Kurs SEP 1 kV https://szkolenia-emka.pl/szkolenia/kurs-sep-g1/ daje nowe możliwości zawodowe. Rozpoczęcie pracy w zawodzie to nowe wyzwania, ale i przygoda z zawodem, który jest ciekawy i wymagający.