Ziarno soi to ekonomiczna uprawa stosowana do karmienia ludzi i zwierząt. Mączki i śruty z nasion oleistych są ważnym źródłem białka i energii zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Śruta sojowa jest stosowana głównie jako pasza dla zwierząt w większości krajów, ale w niektórych rejonach świata spożycie mączki sojowej jako tofu jest wysokie. Soja zajęła również ważne miejsce w produkcji biodiesla mającego na celu uzupełnienie całkowitej zależności świata od paliw kopalnych, które są zasobem skończonym. Mączka i śruta sojowa są jednymi z najbardziej zbadanych składników w żywieniu zwierząt i jednym z najważniejszych składników pasz wykorzystywanych do karmienia zwierząt gospodarczych. Na całym świecie istnieje duże zapotrzebowanie na soję przeznaczoną do produkcji paszy zwierzęcej, co wynika z poprawy jakości życia, zmiany smaku i przejścia od zależności od białka zwierzęcego do białka roślinnego. Niedawny zakaz stosowania wszystkich składników pasz pochodzenia zwierzęcego, takich jak mączka rybna oraz mączka kostna i mięsna w żywieniu świń i drobiu w Unii Europejskiej, miał tendencję do silnego uzależnienia od śruty sojowej jako jedynego składnika bogatego w białko w żywieniu zwierząt innych niż przeżuwacze.

Inne rośliny strączkowe z nasion oleistych, takie jak groszek, fasola polna, nasiona rzepaku i mączka z nasion bawełny, są mierzone względem mączki sojowej pod względem ich wartości odżywczych.

Te pasze są często stosowane w celu zastąpienia części śruty sojowej karmą dla zwierząt, ale nie służą jako kompletny zamiennik, jeśli ma zostać osiągnięta optymalna wydajność biologiczna. Dobry producent śruty oferuje wysokiej jakości paszę dla zwierząt wytwarzaną z niemodyfikowanych genetycznie ziaren soi. Większość składników odżywczych potrzebnych do żywienia zwierząt gospodarskich w celu utrzymania życia, wzrostu, zdrowia i reprodukcji znajduje się w spożywanej przez nich paszy. Jest to często określane jako biodostępność, która jest prawdziwą ilością składników odżywczych dostępnych dla zwierzęcia do celów produkcyjnych.