Zwalnia techników z czasochłonnych zadań, zapewniając im przestrzeń niezbędną do rozwoju zawodowego, wyraźnie skraca czas oczekiwania na diagnozę i umożliwia efektywne badania i testy nowych leków. Automatyzacja laboratorium to szereg korzyści dla wszystkich.

Automatyzacja laboratorium – skuteczny sposób na zapewnienie ciągłość prac

Zautomatyzowane laboratorium gwarantuje precyzje pracy, duże prędkości i wysokie moce przerobowe. Nowatorskie rozwiązania wyraźnie podnoszą efektywność prac techników, lekarzy i naukowców, równocześnie zapewniając pacjentom opiekę na światowym poziomie. Możliwa do wdrożenia automatyzacja obejmuje zestaw technologii, służących do automatycznej i precyzyjnej realizacji badań prowadzonych w laboratoriach klinicznych i badawczych. Najbardziej zauważalną korzyścią, będącą bezpośrednią konsekwencją zautomatyzowania laboratorium, jest oszczędność czasu, przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu precyzji i jakości realizowanych badań.

1. Krótszy czas osiągania efektów w zautomatyzowanym laboratorium jest możliwy do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie systemów. Wysoki poziom automatyzacji prac badawczych i klinicznych umożliwia przeprowadzanie precyzyjnych eksperymentów i wysokoprzepustowych badań przesiewowych w nieosiągalnym dla technika tempie.

2. Automatyzacja laboratorium pozwala na możliwie wysoką redukcję błędów ludzkich, poprzez usunięcie z procesu prac o charakterze manualnym. Niższe prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego dodatkowo wspomaga powtarzalność i spójność procesów przeprowadzania testów.

3. Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji laboratorium to nowe perspektywy dla techników laboratoryjnych i naukowców. Zaawansowane technologie umożliwiają rezygnację z powtarzalnych prac manualnych i pozwalają skupić się na zadaniach strategicznych.

4. Nowoczesne laboratorium to niższe koszty. Automatyzacja prac umożliwia redukcję objętości koniecznych do przeprowadzenia badań odczynników, a w konsekwencji – ilość generowanych odpadów.

5. Automatyzacja laboratorium zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego i naukowego, poprzez zmniejszenie potrzeby udziału człowieka w zachodzących procesach. W konsekwencji technicy są wyraźnie mniej narażeni na działanie patogenów i szkodliwych substancji. W laboratoriach zaaranżowanych zgodnie z potrzebami i celami strategicznymi rzadziej dochodzi do urazów wśród personelu.