Polska podpisała z wieloma krajami umowy na podstawie, której praca Polaka za granicą lub też osoby z innego kraju w Polsce będzie opodatkowana jednokrotnie.

W tym przypadku podatek opłacany jest tylko w jednym kraju. Istnieją szczegółowe przepisy, które określają rezydencje podatkową czyli kraj w którym pracownik zapłaci podatek od wynagrodzenia.

Jak uniknąć płacenia podwójnego podatku od pracy za granicą?

Praca za granicą a podwójne opodatkowanie

Umowy międzynarodowe określają metodę wyłączenia z progresją, w tym przypadku strony rezygnują z pobierania podatków, kiedy został on odebrany w innym kraju. Państwo, które rezygnuje z dochodzenia podatków zastrzega prawo do dochodów zagranicznych w celu ustalenia podstawowej stawki podatkowej. Polega to na sumowaniu dochodów, które zostały osiągnięte w kraju oraz za granicą, Dzięki temu fiskus będzie obliczał podstawę podatkową. W przypadku dużych zarobków można wejść w kolejny próg podatkowy co będzie oznaczało wyższe podatki za pracę w Polsce. W tym przypadku jeżeli przedsiębiorstwo czy pracownik osiągają dochody jedynie zagranicą wówczas nie będzie miało to wpływu na opodatkowaniu w Polsce. Umowy progresywne podpisane są między innymi z Czechami, Finlandią, Francją, Kanadą, Niemcami, Portugalią, Turcją, Wielką Brytanią oraz Włochami.

Drugą metodą jest metoda odliczenia proporcjonalnego, w tym przypadku dochód zagraniczny będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Kwotę podatku będzie obniżał podatek, który został już wcześniej zapłacony za granicą. Możemy sumować dochody osiągane w Polsce oraz dochody zagraniczne, aby obliczyć podatek do zapłaty. Metoda odliczenia proporcjonalnego stosowana jest w przypadku pracy w Belgii, Holandii czy też w USA.

Więcej informacji na temat unikania podwójnego opodatkowania za pracę zagranicą znajdziemy na stronie https://prawny.org.pl/2022/01/16/praca-za-granica-a-podwojne-opodatkowanie/. Obecnie możemy skorzystać z porad prawnych, dowiedzieć się, w którym kraju obowiązują dane przepisy, w jaki sposób określana jest rezydencja podatkowa. Polska obecnie posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, w których najczęściej pracują Polacy. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć płacenia podwójnego podatku za pracę.