Obróbka CNC jest technologią polegającą na wytwarzaniu precyzyjnych części w sposób zautomatyzowany.

Wyposażona w mikrokomputer maszyna obrabia surowiec np. metal, drewno czy tworzywa sztuczne za pomocą narzędzia skrawającego, który usuwa naddatek materiału przy użyciu energii mechanicznej. W przeciwieństwie do obróbki konwencjonalnej, za przebieg całego procesu odpowiada zaprogramowany sterownik odpowiedzialny za ciągłe porównywanie sygnałów wejściowych ze stanem urządzeń wyjściowych, więc nie jest konieczna interwencja operatora. Ten sposób produkcji jest wykorzystywany w wiórowej i ściernej obróbce skrawaniem.

 

Czym charakteryzuje się obróbka CNC?

Zalety obróbki CNC

Istnieje wiele korzyści wynikających ze stosowania obróbki CNC. Należą do nich m.in.:

    • skrócenie czasu produkcji,

    • wysoka precyzja wykonania poszczególnych elementów, bez potrzeby dodatkowego wykańczania ich krawędzi,

    • elastyczność, czyli możliwość łatwej modyfikacji programu w razie potrzeby,

    • minimalizacja błędów, a co za tym idzie oszczędność materiału,

  • optymalizacja kosztów produkcji,

 

  • bezpieczeństwo pracowników, gdyż nie mają oni bezpośredniego kontaktu z obrabianym przedmiotem.

Ze względu na wyżej wymienione zalety obróbka CNC pod wieloma względami przewyższa tradycyjną, ręczną obróbkę.

Czy obróbka CNC ma wady?

Niestety obróbka CNC posiada również pewne wady. Główny problem to cena maszyny, która jest wiele wyższa niż w przypadku obrabiarek konwencjonalnych, a dodatkowy koszt amortyzacji urządzenia wpływa na podwyższenie ceny produkcji. Oprócz tego konieczne jest zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy poza umiejętnościami posługiwania się narzędziami pomiarowymi i skrawającymi, posiadają wiedzę na temat oprogramowania CAD służącego do obsługi obrabiarki CNC. Ponadto ta metoda nie jest w stanie obrobić wszystkich rodzajów materiałów, zwłaszcza grubych i długich. Natomiast pole obróbki przedmiotu ogranicza się wyłącznie do pola pracy maszyny.