Prawo znaków towarowych dotyczy własności intelektualnej przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy tworzący kreatywne hasła i symbole mają prawo egzekwować ich wyłączność oraz swoje prawa do zysku. Prawnicy zajmujący się znakami towarowymi pomagają swoim klientom zrozumieć i dochodzić swoich praw w zakresie prawa znaków towarowych. Użycie symbolu SM nie gwarantuje ochrony znaku właściciela na mocy prawa o znakach towarowych. Podobnie jak w przypadku symbolu TM, status rejestracji znaku nie wpływa na możliwość posługiwania się przez właściciela symbolem SM.

Ochrona znaków towarowych

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Inwestorzy będą chcieli zobaczyć, czy firma podjęła kroki w celu ochrony tego składnika aktywów, jeśli zamierzają zainwestować w firmę, aby pomóc jej rozwijać się w nowych obszarach. Ponadto, zgodnie z prawem znaków towarowych, kryterium naruszenia jest to, czy konsumenci mogą być zdezorientowani przez użycie znaku przez osobę naruszającą prawo. Na przykład, jeśli znak towarowy jest zarejestrowany jako marka odzieżowa, a sprawca naruszenia używa go do torebek, prawdopodobnie zostanie to uznane za zbyt podobne do odzieży i może wprowadzić konsumentów w błąd, ponieważ wiele firm odzieżowych sprzedaje również torebki.

Z drugiej strony podobne nazwy mogą współistnieć jako znaki towarowe w różnych branżach, jeśli dwie firmy nie są ze sobą powiązane i jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek pomylił oferowane przez nie produkty. Prawo dotyczące znaków towarowych zazwyczaj pozwala właścicielom marek uniemożliwić innym korzystanie z chronionej własności w obszarach działalności, w których właściciel może w naturalny sposób rozszerzyć swoją działalność.

Rejestracja jest środkiem ochrony cennego zasobu firmy, jakim jest znak towarowy, zapewnia również korzyści proceduralne w sądzie i jest niezbędna do egzekwowania praw. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://proseedmag.pl/material-zewnetrzny/znak-towarowy-dostepny-nie-tylko-dla-przedsiebiorcow. Warto także zwrócić uwagę na szczególne znaczenie znaków towarowych dla firm e-commerce. Ze względu na swój internetowy charakter handel elektroniczny jest szczególnie podatny na kopiowanie. Zarejestrowanie znaku towarowego uświadamia wszystkim, że firma jesteś gotowa skorzystać ze środków prawnych, aby uniemożliwić posługiwanie się znakiem towarowym.