Herbicydy odgrywają istotną rolę w zintegrowanych programach zarządzania chwastami w rolnictwie. Znajomość mechanizmów i działania herbicydów poprawi wpływ i trwałość herbicydów jako taktyki usuwania chwastów.

Translokowane herbicydy przenoszą się na miejsce działania za pośrednictwem mechanizmów transportowych w obrębie rośliny. Ksylem transportuje wodę i składniki odżywcze z gleby do miejsc wzrostu, a łyko transportuje produkty fotosyntezy, na przykład cukry, do miejsc wzrostu i przechowywania. Może to potrwać do dwóch tygodni, zanim objawy pojawią się na chwastach docelowych, w zależności od dawki herbicydu, warunków i gatunków.

Herbicydy kontaktowe mają ograniczony ruch w obrębie rośliny, więc całkowite pokrycie celu ma kluczowe znaczenie. W porównaniu do translokowanych herbicydów, herbicydy kontaktowe wykazują tendencję do szybkiego wykazywania objawów, zwykle w ciągu 24 godzin. Selektywne herbicydy zabiją docelowe chwasty i niepożądane rośliny na uprawach lub pastwiskach, gdy zostaną zastosowane z określoną dawką.

Nieselektywne herbicydy, zwane również herbicydami powalającymi, zniszczą większość roślin. Resztkowe herbicydy pozostają aktywne w glebie przez dłuższy czas, nawet na wiele miesięcy i mogą działać na kolejne kiełki chwastów.

Resztkowe herbicydy nieselektywne mają niewielką lub żadną aktywność w glebie i są szybko dezaktywowane. Są one rozkładane lub wiązane z cząsteczkami gleby, przez co stają się mniej dostępne dla rosnących roślin. Mogą również mieć niewielką lub żadną zdolność do wchłonięcia przez korzenie. Różne warunki to terminy odnoszące się do celu i terminu stosowania herbicydów. Po wzejściu odnosi się do dolistnego zastosowania herbicydu po tym, jak docelowe chwasty wyłonią się z gleby, podczas gdy przed wzejściem odnosi się do zastosowania herbicydu na glebie przed pojawieniem się chwastów, na przykład środek chwastobójczy do zbóż jarych. Należy pamiętać o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami producenta na opakowaniu.