Często firmy budowlane kupują wysokiej jakości aktywa, jak ciężkie maszyny, mając nadzieję, że pozwoli im to zaoszczędzić pieniądze, ale zaniedbują znaczenie odpowiedniego utrzymania swojej floty.

W ten sposób prawdopodobnie stracisz dużo pieniędzy poprzez przestoje w pracy spowodowane częstymi awariami. Firmy, które mają tendencję do zaniedbywania sprzętu i ignorowania swojej reputacji, mogą chwilowo prosperować, ale ostatecznie zostaną zastąpione przez firmy, które dobrze dbają o swoje aktywa i ciągłość pracy. Faktem jest, że elementy wyposażenia przedsiębiorstwa, które są rutynowo serwisowane zgodnie z ustalonymi wcześniej harmonogramami, działają prawidłowo i rzadziej przysparzają problemów spowodowanych nagłymi awariami. Są jednak firmy, które nadal zaniedbują tę praktykę i reagują tylko na awarie sprzętu. To błędne postępowanie, ponieważ prewencyjne utrzymanie aktywów nigdy nie miało większych implikacji niż w dzisiejszej niepewnej gospodarce. Konserwacja zapobiegawcza nie tylko wydłuża żywotność regularnie używanych sprzętów, ale także pozwala im działać lepiej. Maszyny budowlane i ciężki sprzęt jest kosztowny i trzeba o niego dbać

Nie jest tajemnicą, że dobrze utrzymany sprzęt radzi sobie dużo lepiej niż zaniedbywany i nie poddawany serwisowaniu.

Firmy, które regularnie poświęcają trochę czasu na właściwą konserwację sprzętu, zazwyczaj uzyskują najlepszą możliwą wydajność ze swoich aktywów. Z czasem można również odsprzedać niepotrzebne maszyny po korzystniejszych cenach, jeśli są one odpowiednio zadbane. W każdym przedsiębiorstwie należy uważnie śledzić, które zasoby wymagają częstej prewencyjnej konserwacji i w jakich odstępach czasu. Większość elementów wyposażenia ma zwykle opracowany harmonogram, kiedy serwis cummins jest potrzebny, a pracownicy utrzymania ruchu muszą je odpowiednio sprawdzać i kierować do naprawy. Konserwacja musi mieć formę rutynowych czynności, takich jak wymiana części, bieżące naprawy lub kontrola. Przestoje w pracy mogą być bardzo kosztowne, czy to w postaci szkód dla reputacji i marki organizacji, czy też zmniejszenia zysku. Dzięki planowanej konserwacji zapobiegawczej sprzęt i wyposażenie są mniej podatne na awarie, co przekłada się na niższe koszty napraw.