Prawo rodzinne reguluje osobiste i majątkowe relacje powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, czyli wszystkie stosunki miedzy krewnymi i powinowatymi. Zajmuje się ono również relacjami jakie łączą rodziny i inne podmioty. Adwokaci specjalizujący się w tej części prawa cywilnego zajmują się rozwodami, separacjami, podziałami majątku oraz kwestiami związanymi z nieletnimi.

Rodzaje pomocy i porad prawnych.

Pomoc prawnika w sądzie rodzinnym może okazać się bardzo wskazana. Nie tylko w przypadku trudnych i skomplikowanych spraw wymagających znajomości prawa rodzinnego i kodeksu opiekuńczego. Adwokat Justyna Tokarska specjalizująca się w tej gałęzi prawa pomoże wypełnić potrzebne dokumenty, wytłumaczy i objaśni na ogół niezrozumiałe dla laika przepisy, oraz reprezentując klienta podczas rozprawy pomoże uzyskać jak najlepszy wyrok. Prawnik rodzinny oprócz przygotowania odpowiednich dokumentów i napisania pozwów może także podjąć się negocjacji ze współmałżonkiem lub udzielić rad w tym zakresie.

Komu pomoże adwokat rodzinny?

Skorzystanie z usług adwokata jest bardzo wskazane przy rozwodzie z orzekaniem o winie współmałżonka, ustalaniu władzy rodzicielskiej i wymiaru czasu opieki nad dziećmi, a także bardzo często w sprawach o podział majątku. Prawnicy rodzinni pomagają także w ustanowieniu rozdzielności majątkowej zwłaszcza w sytuacjach, gdy pojawiają się kredyty lub długi. Innym rodzajem spraw są te związane z rozliczaniem nakładów zarówno w przypadku małżonków, jak i konkubinatów. Duża część pracy adwokatów rodzinnych dotyczy alimentów: ich uzyskiwania, podwyższania, obniżania lub egzekwowania. Bardzo często są to sprawy trudne i emocjonalne. Doświadczony prawnik rodzinny pomoże tam, gdzie obie strony mają utrudnioną komunikację. Wielu z nich jest także doświadczonymi mediatorami pomagającymi w porozumieniu się także poza salą sądową.