Geodeci używają technologii, takich jak GPS, do pomiaru odległości, cech geograficznych i granic danego obszaru.

Mogą badać takie rzeczy, jak rejestry gruntów i tytuły gruntów, aby znaleźć poprzednie granice i określić, gdzie znajdują się one obecnie. Rejestrują i weryfikują również wyniki swoich ankiet w celu tworzenia map i raportów. Geodeci często muszą przedstawiać swoje ustalenia klientom, rządowi, opinii publicznej, a nawet mogą zeznawać przed sądem. Zawód ten często wiąże się z pracą w załodze złożonej z licencjonowanego geodety i techników geodezyjnych.
Jako geodeta zazwyczaj pracujesz jako część zespołu, aby mierzyć, rejestrować, mapować i analizować cechy terenu i granice nieruchomości. Geodeci używają specjalnego sprzętu do mierzenia odległości w oparciu o znane odniesienia i ustalania lokalizacji kluczowych elementów lądu na podstawie ich odległości od powierzchni ziemi. Geodeci często używają zaawansowanej technologii i urządzeń do uzyskiwania precyzyjnych pomiarów. Różne rodzaje badań obejmują pomiary dotyczące nieruchomości, rozplanowania konstrukcji, badania topograficzne i globalne usługi informacyjne. Geodeci często współpracują z innymi specjalistami i są zatrudniani przez firmy budowlane, inżynierskie i biura architektoniczne. Jako geodeta możesz spędzać większość czasu na pracy na świeżym powietrzu, ale geodeci spędzają również trochę czasu w bibliotekach i urzędach, gdzie badają rejestry gruntów i dokumenty prawne, które mogą dotyczyć mierzonego i mapowanego gruntu dla danego zadania.

Doświadczony geodeta może nadzorować pracowników terenowych i zapewnienia terminową realizację projektów budowlanych.

Jeśli potrzebne są usługi geodezyjne Zakopane – HiLevel firma geodezyjna może pomóc w pomiarach i podziale gruntu na mniejsze działki. Do obowiązków będzie należało również obliczanie granic lądowych w lokalizacjach oraz tworzenie map i raportów z wynikami pomiarów dla klientów. Aby odnieść sukces jako geodeta, powinieneś mieć również świetne umiejętności matematyczne i analityczne oraz dobre oko do pomiarów.