Otrzymanie prawomocnego orzeczenia rozwodu oznacza, że nie jesteś już legalnie małżeństwem. Nie musi to oznaczać, że ty i twój małżonek nie macie już żadnych zobowiązań prawnych względem siebie – jeśli wasza ugoda małżeńska lub wyrok stwierdzają, że jedno z was musi udzielić drugiemu wsparcia, lub że będziecie nadal posiadać nieruchomości razem przez określony czas, musisz przestrzegać tych warunków.

Wyłączne prawa do użytkowania dają jednemu małżonkowi prawo do mieszkania w domu. Drugi małżonek musi znaleźć inne miejsce do życia. Prawa te mogą być przyznane rodzicowi sprawującemu opiekę nad dziećmi, jeżeli sąd tak zadecyduje. O tym zadecydują wszystkie rzeczy, które wpływają na sprawiedliwy podział majątku. Sąd rozważy wartość domu.

Obejrzy również wszelkie hipoteki i inne rodzaje opcji mieszkaniowych. Powinieneś poruszyć swoje obawy dotyczące sprawy rozwodowej i wszelkie obawy, jakie możesz mieć przy wyborze adwokata.

Chociaż niektórzy uważają, że rozwód pozostawia jednego małżonka „zwycięzcą”, który odchodzi ze wszystkim, a drugiego „przegranym”, w rzeczywistości podział majątku Warszawa oraz praw i obowiązków może być dość podobny dla obu stron.

W związku z tym ważne jest, aby podczas rozwodu małżonkowie ustalili jasne priorytety i zorientowali się, co jest najważniejsze. Rozwód może być najbardziej stresującym wydarzeniem w życiu człowieka. Emocje, których doświadcza wielu rozwodzących się małżonków po zerwaniu, mogą utrudniać myślenie lub działanie, a niektórzy ludzie pozostają jak sparaliżowani. Nie pozwól, aby emocje przejęły kontrolę. Musisz je przepracować, abyś mógł myśleć wystarczająco jasno, aby podejmować ważne decyzje związane z rozwodem. Sam proces rozwodowy może być trudny do zrozumienia, dlatego musisz opracować plan gry, a w ramach tego planu określić, jakie są Twoje potrzeby i cele w życiu po rozwodzie. Pierwszym krokiem w określeniu priorytetów jest rozpoznanie problemów, które mogą pojawić się podczas rozwodu. Najczęstsze problemy rozwodowe obejmują opiekę nad dzieckiem, alimenty i podział majątku.