Nowoczesne turbodoładowane silniki wysokoprężne są wyposażone w turbosprężarki o zmiennej geometrii. To znacznie poprawia jego właściwości jezdne i elastyczność.

Aby osiągnąć odpowiedni przyrost energii z gazów wlotowych, muszą one przepływać na łopatki wirnika pod optymalnym kątem, który zależy od prędkości obwodowej łopatek, to znaczy od liczby obrotów wirnika, które wznoszą ponad 250 000 obrotów na minutę. Jest to określone przez pozycję prędkości wypadkowej, czyli wejściowej gazu w tak zwanym trójkącie prędkości. Obracając łopatki, zmienia się kierunek dopływu gazu do wirnika turbiny.

W ten sposób kompensuje się zmianę prędkości obwodowego wirnika i osiąga optymalny kąt przepływu gazu w całym obszarze roboczym, a także zapobiega lokalnemu wysięgnikowi dźwiękowemu na górze łopatek wirnika.

Łopatki są obracane przez mechanizm dźwigniowy podłączony do zespołu membrany, który reaguje na wzrost ciśnienia gazu na wyjściu ze sprężarki. Poprzez przepływy gazu osiąga się przyspieszenie i dodatkowy wzrost wydajności sprężarki. W wyniku wysokich prędkości obrotowych poziom precyzji w produkcji zamiennych części turbosprężarki jest niezwykle wysoki. Zazwyczaj łożyska i uszczelki są produkowane z tolerancjami nawet 2 mikronów. Stosowanie części naprawczych niższej jakości, które nie są w stanie wytrzymać intensywnych warunków, w których turbosprężarka musi działać, może prowadzić do przedwczesnej awarii, a także potencjalnego uszkodzenia silnika. Odpowiednia regeneracja turbiny sprawi, że ta ważna część silnika posłuży nam jeszcze przez wiele lat bez konieczności wymiany. Oprócz powyższego, przy naprawie turbosprężarki z dyszą zmienną należy następnie zmontować i wyważyć turbosprężarkę, aby upewnić się, że ustawienia łopatek są prawidłowe, co wymaga dokładnej kalibracji siłownika przy użyciu dodatkowego specjalistycznego sprzętu. Testowany zespół turbosprężarki jest zainstalowany w obudowie w celu sprawdzenia siłownika. Jeśli siłownik jest pneumatyczny, całkowity skok i praca w kilku pozycjach jest sprawdzana i regulowana za pomocą urządzenia elektronicznego.