Notariusze, którzy pracują głównie na tradycyjnym stanowisku biurowym, mają takie samo środowisko pracy, jak każdy inny pracownik biurowy.

Notariusze prowadzący działalność na własny rachunek, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, mają większe możliwości mobilności. Mogą świadczyć usługi notarialne we własnym biurze lub podróżować do klientów na zaplanowane podpisy. Mobilni notariusze mogą pobierać dodatkowe opłaty za dojazd we wskazane miejsce. Wiele umiejętności wymaganych od notariuszy jest podobnych do umiejętności sekretarek prawnych, bankierów i urzędników zatwierdzających pożyczki. Notariusze mają wiele obowiązków do wypełnienia

Notariusze muszą znać procedury, prawo, dokumentację prawną i biurokrację.

Notariusz jest odpowiedzialny za zachowanie integralności procesu podpisywania i poinformowanie zaangażowanych stron o przepisach dotyczących podpisywania konkretnego dokumentu prawnego. Notariusze muszą prowadzić dokumentację. Zapisując nazwiska, godziny, lokalizacje i nie tylko, wszystkie strony podpisujące mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za swoją umowę, jeśli okaże się ona nieważna lub podpisana pod przymusem. Brak zarejestrowania odpowiednich szczegółów może spowodować, że podpisy będą nieważne. Dokumenty prawne, dowodowe, dokumenty dotyczące pożyczki, paszporty, oświadczenia pod przysięgą, akty własności i nie tylko wchodzą w zakres odpowiedzialności notariusza. Chociaż nie jest konieczna wiedza, jak komponować lub analizować wszystkie części dokumentów prawnych, muszą oni być w stanie zidentyfikować, co ludzie podpisują i jakie obowiązki notariusza dotyczą danej sytuacji. Chociaż nie każdy notariusz musi podróżować, wielu notariuszy jest mobilnych dla wygody swoich klientów. Często formalne umowy muszą być podpisane w krótkim czasie oraz w niewygodnych momentach i miejscach, dlatego elastyczność którą oferuje notariusz liszki jest ważna w tym zawodzie. Notariusz musi być przygotowany do pracy z harmonogramem i lokalizacją wybraną przez klienta, jednocześnie przynosząc wszystkie niezbędne narzędzia wymagane do wykonywania swoich obowiązków.