Wyrażenie, słowo, symbol, nazwa i logo firmy, urządzenie, a nawet kolor czy czcionka kwalifikują się jako znak towarowy.

Kwalifikuje się wszystko, co odróżnia towary twojej firmy od produktów konkurencji. Jednak przedmiot musi być używany w warunkach komercyjnych, aby uzyskać ochronę prawną poprzez rejestrację.

Co może być znakiem towarowym?

Czy każdy znak towarowy lub nazwę można zarejestrować?

Zarejestrowany znak towarowy jest ważny do wyróżnienia się firmy na tle innych, wskazania źródła towarów, wyróżnienia swojej usługi i towarów na tle konkurencji, pozwala również innym firmom na cobranding. Symbol będący znakiem towarowym pozwala również klientom wiedzieć, kim jesteś. Jest to szczególnie ważne, gdy przykładowo dwie firmy z tej samej branży mają podobną nazwę. Znaki towarowe i znaki usługowe to zwroty, słowa lub symbole, które definiują towary lub usługi firmy. Jednak znak usługowy wskazuje na usługę, a znak towarowy na towar.

Należy pamiętać, że sam fakt posiadania znaku towarowego nie oznacza, że masz monopol na swój symbol, logo lub nazwę. Masz kontrolę tylko nad tą nazwą lub logo oraz powiązaniem między twoimi towarami lub usługami. Nie wszystkie nazwy można zarejestrować w Urzędzie Patentowym, możemy w niektórych przypadkach spotkać się z odmową. Będą to przykładowo nazwy opisowe, których nie można odróżnić od nazw innych produktów, nazwy i terminy ogólne lub odnoszące się do produktu, nazwy wprowadzające w błąd lub obraźliwe.

Zarejestrowany znak towarowy chroni firmę prawnie, jeśli ktoś ukradnie jej logo lub w inny sposób naruszy jej dobra. Jednak używanie niezarejestrowanego znaku towarowego TM jest nadal skuteczne, nadal możesz się chronić. Jednak niezarejestrowany znak towarowy jest skuteczny na małym obszarze geograficznym, na przykład w mieście, w którym działa twoja firma. Firmy, które chcą mieć ochronę prawną na terenie całego kraju, muszą posiadać zarejestrowany w Urzędzie Patentowym znak towarowy. Artykuł na ten temat przeczytasz na stronie https://di.com.pl/dlaczego-pewnych-nazw-nie-da-sie-zastrzec-w-urzedzie-patentowym-67530. Znaki towarowe nie muszą być odnawiane ani przedawniane, jak prawa autorskie czy patenty. Tak długo, jak osoba posiadając prawa do znaku towarowego nadal używa tego symbolu, jest to prawnie zastrzeżony znak towarowy.