Dezynfekcja to proces, w którym stosuje się środki chemiczne lub fizyczne do hamowania rozwoju lub niszczenia mikroorganizmów zdolnych do wywoływania chorób, takich jak bakterie, wirusy lub grzyby.

Chemiczne środki dezynfekujące można pogrupować według ich właściwości. Działają na różne sposoby w celu zniszczenia mikroorganizmów, takie jak niszczenie ściany komórkowej, denaturowanie białek lub lipidów, utlenianie, alkilowanie. Skuteczność działania środka tego rodzaju zależy od różnych czynników, w tym stężenia, czasu trwania kontaktu, temperatury, pH Wybór środka dezynfekującego zależy od konkretnej sytuacji. Niektóre środki dezynfekujące posiadają szerokie spektrum działania, inne niszczą mniejszą liczbę organizmów chorobotwórczych, a ich działanie jest bardziej ukierunkowane. Pracownicy szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów drobiarskich, rzeźni, zakładów produkcji żywności, usług sanitarnych i podobnych często używają chemicznych środków dezynfekujących. Niektóre chemiczne środki dezynfekujące są łatwopalne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Oczywiście tego rodzaju środki należy nanosić na powierzchnie a następnie usuwać. Innym pomysłem będzie rozpylanie chloru, który usuwa wielu różnych zarazków.

Można także wykorzystać lampy UV, jednak jest to dość czasochłonny zabieg.

Właściciele firm, którzy chcą szybko zdezynfekować pomieszczenia mogą skorzystać z ozonowania, które może być w wykonane w stosunkowo krótkim czasie. Ozonowanie opiera się na rozpylaniu ozonu w pomieszczeniu w którym odbywa się dezynfekcja. Ozon bardzo skutecznie niszczy bakterie, wirusy i różnego rodzaju drobnoustroje. Dlatego jest to bardzo dobry pomysł na dezynfekcję placówek medycznych, z pewnością w szpitalach czy przychodniach trzeba szczególnie zadbać o eliminację wszystkich bakterii. Podobnie w żłobkach, przedszkolach i szkołach gdzie najmłodsi mogą roznosić zarazki, warto zadbać o okresowe odkażanie. Oczywiście dezynfekcja przedszkoli i szpitali powinna być wykonana przez specjalistyczna firmę. Dzięki temu miejsca te zostaną bardzo dokładnie oczyszczone ze wszystkich zarazków.