Kiedy ktoś poniesie krzywdę podczas pracy na budowie, właściciele nieruchomości muszą wiedzieć, jak sobie z tym poradzić.

Być może będą musieli bronić się przed procesami sądowymi i być może będą musieli rozstrzygać spory i konflikty poza sądem na drodze ugody. Postępowanie sądowe może być obciążeniem finansowym dla działalności firmy i może odwracać uwagę od biznesu. Prawnicy zajmujący się prawem budowlanym i odszkodowaniami mogą pomóc zminimalizować szkody, aby umożliwić swoim klientom powrót do normalnego trybu pracy. Adwokaci reprezentujący firmy budowlane często pracują nad znaczną ilością metod rozwiązywania sporów. Pomimo starannego zarządzania kontraktami budowlanymi i planowania tak ostrożnie, jak to możliwe, czasami pojawiają się problemy i spory. Adwokaci często zdobywają umiejętności zarządzania procedurami rozwiązywania sporów dla swoich klientów. Rozwiązywanie sporów może być tak proste, jak skontaktowanie się z innymi stronami sporu i próba osiągnięcia rozwiązania. Na przykład, jeśli projekt się opóźnia, prawnik może służyć jako osoba prowadząca negocjacje, w jaki sposób przywrócić go na właściwe tory.

Pełniąc tę funkcję jako prawnik, nie można wiązać się z żadnymi formalnymi procedurami sądowymi ani wnioskami.

Proces rozwiązywania sporów staje się bardziej formalny, gdy dochodzi do procesu sądowego. Adwokat może reprezentować swojego klienta również w trakcie formalnej mediacji oraz próby dojścia do ugody. Może to obejmować zabranie klienta na formalną sesję mediacyjną z innymi zaangażowanymi stronami i wyszkolonym mediatorem. Adwokat budowlany, który zajmuje się mediacją, musi dowiedzieć się, co czyni mediację skuteczną, dawać porady prawne nieruchomości i przygotować klienta do tego, jak najlepiej wykorzystać taki proces rozwiązywania sporów. Muszą także pomóc klientowi w rozważeniu zalet i wad uzgodnienia alternatywnego rozwiązania lub przeprowadzenia sprawy przez proces sądowy. Prace budowlane mogą być niebezpieczne. Pracodawcy i kontrahenci muszą upewnić się, że przestrzegają wymogów przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Oprócz dbania o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz znajomości przepisów, naruszenia prawa mogą wiązać się z poważnymi karami i zakłócać pracę przedsiębiorstwa.